...؛

درخواست حذف این مطلب
عشق فقط تنهایی رو بهم یاد داد